Mərhələ 1

Araq istehsalı Şirkətimizin araq məhsulları araqçəkmə zavodumuzda hazırlanan öz spirtimizdən istehsal olunur. Spirt yalnız 100 % buğdadan hazırlanır. İstehsal prosesi aşağıdakı mərhələləri əhatə edir:

Mərhələ 2

Buğdanın qəbulu və saxlanılması.

Mərhələ 3

Braqanın bişirilmə prosesi. Spirtin rektifikasiyası.

Mərhələ 4

Qablara doldurulma prosesi.