Ganja Sharab
Geri dön

Hillside Caucasus

Mədrəsə və Saperavi üzüm sortlarının əl ilə yığılmış və seçilmiş salxımlarından klassik texnologiya əsasında ən müasir avadanlıqlarda istehsal olunmuş tünd qırmızı rəngli süfrə şərabı. Zərif qarağat tamına malikdir .Ov quşları, qırmızı ət yeməkləri və bərk pendir növləri ilə uyğun gəlir. 16-200C temperaturda içməyiniz məsləhət görülür. Günəş şüaları düşməyən, +5 0C – +200C temperaturda və nisbi rütubətlik 85%-dən çox olmayan, yaxşı havalandırılan, kənar qoxusu olmayan şəraitdə saxlanılması tövsiyə olunur. Saxlama şəraitinə riayət olunarsa, yararlıq müddəti məhdud deyildir.Bioloji aktiv və genetik modifikasiya olunmuş əlavələrdən istifadə olunmamışdır.Enerji dəyərliliyi: 74,3 kkal/100 ml. Alk. 13% vol

Əvvəlki Sonrakı